W ramach Gabinetu Psychologicznego JB oferuję:

 • Konsultacje psychologiczne:

 • 50-minutowe spotkanie mające na celu zorientowanie się w trudnościach i sytuacji zgłaszającej się osoby. Może to być osoba dorosła, osoba starsza, rodzic z dzieckiem w każdym wieku, para lub cała rodzina. Spotkanie to umożliwia zaproponowanie właściwego sposobu pomocy, lub będzie samo w sobie formą pomocy.

 • Diagnozę psychologiczną:

 • Niezbędna na drodze do całościowego zrozumienia klienta i odkrycia głównego obszaru wymagającego pracy. W gabinecie psychologicznym JB wykonywana jest diagnoza intelektu, osobowości oraz neuropsychologiczna (w kierunku otępienia, powikłań powypadkowych i inne).

 • Terapię indywidualną:

 • Są to spotkania jeden na jeden prowadzone w formie sesji terapeutycznych, które odbywają się ze stałą częstotliwością (co najmniej raz w tygodniu) i w stałym terminie (chyba, że indywidualne ustalenia co do terminów będą inne).

  Krótkoterminową:

  Wskazaniem do podjęcia tej formy terapii jest doświadczanie kryzysu spowodowanego trudnymi wydarzeniami życiowymi takimi jak
  - utrata kogoś lub czegoś,
  - choroba,
  - nieoczekiwana zmiana (utrata pracy, kryzys zdrowotny, majątkowy, nagła niepełnosprawność, ale też zamążpójście czy pojawienie się pierwszego dziecka)
  - konieczność dokonania ważnego wyboru.

  Długoterminowa:

  Terapia długoterminowa polega na rozpoznaniu i głębszym zrozumieniu siebie
  - własnych uczuć,
  - potrzeb,
  - myśli
  - zachowań.
  Poznanie samego siebie prowadzi do lepszego zrozumienia siebie, rozwoju i usprawnienia w funkcjonowaniu.
  Kończenie psychoterapii długoterminowej jest procesem, w którym terapeuta i klient wspólnie decydują czy wyznaczone cele zostały osiągnięte.

 • Terapię pary:

 • Terapia pary sprzyja poprawie jakości związku. Dzięki niej partnerzy, którzy czują się bezradni wobec kryzysu: doświadczają napięcia w związku, uczestniczą we wzajemnym obwinianiu lub walczą ze sobą mają szansę zbliżyć się do siebie, uzyskać poczucie bezpieczeństwa i osiągnąć satysfakcję w relacji. Czas trwania terapii zostaje ustalony podczas spotkań konsultacyjnych w zależności od wyznaczonych jej celów oraz rodzaju trudności. 1,5 godzinne sesje terapeutyczne odbywają się co najmniej raz na dwa tygodnie.

 • Terapię rodzin:

 • Polega na rozpoznawaniu problemów rodzinnych, docieraniu do ich źródeł oraz poszukiwaniu sposobów ich rozwiązywania. Rolą terapii jest pomoc rodzinie, by stawała się spójnym, bezpiecznym środowiskiem sprzyjającym realizacji potencjału wszystkich jej członków. Kilka pierwszych spotkań służy określeniu kierunku pracy terapeutycznej. W 1,5 godzinnych sesjach uczestniczą wszystkie osoby, które razem mieszkają.

 • Terapię grupowa:

 • Zajęciowa:

  Polegająca na terapii poprzez konkretne zadania i zabawy ćwiczone w grupie.

  Grupa wsparcia:

  Skupiona wokół konkretnego problemu, przemocy w rodzinie, uzależnienia i współuzależnienia, inne.

 • Doradztwo zawodowe i personalne:

 • Pozwala zapoznać się z własnym potencjałem i talentami w różnych kierunkach dalszego kształcenia jak i wyboru drogi życia. Dobry wybór zawodu, sprzyjający zarówno samorealizacji jak i popytowi na rynku jest podstawą do zadowolenia w przyszłym życiu zawodowym. Dobre poznanie samego siebie prowadzi do słusznych wyborów życiowych.

 • Warsztaty:

 • Arteterapia:

  Terapia i rozwój poprzez sztukę.

  Muzykoterapia:

  Terapia i rozwój poprzez muzykę.

  Relaksacja:

  Radzenie sobie ze stresem, nerwicą, utratą poczucia sensu poprzez metody odprężania, relaksacji, skupienia.

  Zajęcia psychologiczne-rozwijające dla dzieci i młodzieży:

  Szeroko rozumiane zajęcia rozwijające skierowane dla młodzieży i dzieci rodziców pragnących by rozwój psychiczny i intelektualny ich pociech był optymalny

  Szkolenia dla rodziców:

  Od rodziców świeżo upieczonych po tych już z wieloletnim doświadczeniem.

 • Ofertę wykładów, zajęć i szkoleń:

 • Dla szkół:

  - Przygotowanie do życia w rodzinie, seksualność człowieka
  - Postawy i zachowania prozdrowotne wśród młodzieży

  - Uzależnienia
  - Asertywność
  - Emocje
  - Komunikacja
  - Inne

  - Doradztwo zawodowe
  - Konsultacje Psychologiczne

  Dla firm:

  - Wypalenie zawodowe
  - Maksymalizacja wydajności
  - Organizacja i zarządzanie czasem
  - Psychologia reklamy
  - Psychologia relacji międzyludzkich w miejscu pracy
  - Autoprezentacja
  - Zwiększanie motywacji